Selecteer een pagina

Herroepingsrecht

1- Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
2 – De herroeppingstermijn
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
3- Herroepingsrecht
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij u vriendelijk ons Tippen Valley bv h.o.d.n. Smartfishing.nl , Ranonkelstraat 55, NL-2565 BB ‘s-Gravenhage tel. +31 (0) 70 363 09 09, via schriftelijke post ( het liefst aangetekend ) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier gebruiken om aan te geven dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.

4 – Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De directe kosten van het aangetekend terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van € 8,60 voor Nederland en € 14,65 voor België en Luxemburg. U heeft na herroeping nog 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen (dit is dus uiterlijk 28 dagen na bestelling).

5 – Herroepingstermijn
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw schriftelijke mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken,  binnen de termijn zoals omschreven in artikel 2.
Wij verzoeken u dit met schriftelijke post ( zie artikel 3 ) en met een kopie van de bestelbon met uw referentienummer en verdere gegevens naar ons op te sturen.

6 – Originele/onbeschadigde verpakking
U dient als klant zorgvuldig met de verpakking om te gaan, indien redelijkerwijs en mogelijk in originele/onbeschadigde verpakking. Zoals ook in onze algemene voorwaarden staat vermeld. Als de producten niet meer te verkopen zijn of wanneer de retourzending ongefrankeerd is, zullen wij deze kosten in rekening brengen. Indien er onnodige schade aan het product is ontstaan, zullen wij deze waardevermindering in rekening brengen.

7 – Gebruiksperiode
U mag het artikel natuurlijk proberen, daardoor moet u de verzegeling van de verpakking verbreken, verder dient de verpakking met zorg opengemaakt en niet gescheurd te worden. Artikelen die met water in aanraking komen dienen droog in de verpakking te worden geretourneerd. Als u meer heeft gedaan met het product dan nodig is om het product te beoordelen (product is beschadigd/gebruikt), dan kunnen wij kosten in rekening brengen voor de waardevermindering.

8 – Vergoeding
Wij vergoeden alle kosten van het retour ontvangen artikel, inclusief de aangetekende verzend- en administratiekosten voor de door u gekozen betaalmethode. De kosten van de retourzending zijn wel voor uw rekening. Wij zullen het bedrag zo spoedig mogelijk, op dezelfde rekening waarvan u het product heeft betaald overmaken dit uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst ( zie ook artikel 4 )

Opmerking
Zie ook de artikelen 6, 7 en 8 van de Algemene Voorwaarden Tippen Valley bv
Gedeponeerd Handelsregister Drenthe KvK 04059949
Handelend onder de namen : BuyGadgets.nl, Buydeeper.nl, Smartfishing.nl en BuyBreathometer.com