Selecteer een pagina

Privacy statement

Dit is de website van Tippen Valley bv h.o.d.n. Smartfishing.nl
Ons bedrijfsadres is Vlintweg 39
NL-7872 RH Valthe
Ons postadres is Postbus 65870
NL – 2506 ED Den Haag
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 04059949
Ons B.T.W.-nummer is 808441838B01

Bij een bestelling aan onze webshop bewaren wij
1 – Uw e-mailadres
2 – Uw naam en voorletters
3 – Uw adres
4 – Uw postcode
5 – Uw woonplaats
6 – Land
Bij een eventueel afwijkend bezorgadres bewaren wij nog een keer no 2 t/m 6

Deze informatie wordt gebruikt voor mededelingen betrekking hebbende op opdracht.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Volledigheidshalve delen wij u mede dat uw gegevens alleen maar worden gebruikt om de bestelling af te handelen. U heeft het recht om aan ons door te geven dat u de opgegeven persoonsgegevens wilt verwijderen.

Op deze site gebruiken we geen cookies ( een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek )

Volledigheidshalve vatten wij het bovenstaande als volgt samen:
Per eind mei 2014. is een zogenaamde ‘opt-in’ (volgens de wet: een vrije, specifieke op informatie berustende wilsuiting; dus vooraf, en expliciet gevraagd) verplicht voor het plaatsen van cookies, tenzij deze bedoeld zijn voor het technisch goed laten werken van een dienst. Een aankoop mag bijvoorbeeld nog steeds via een online winkelwagentje verlopen zonder aparte toestemming (dit gebeurt via zogenaamde ‘sessiecookies’), maar voorkeuren en interesses tracken om gerichter te kunnen adverteren, mag vanaf eind mei 2014 alleen nog met toestemming.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Dit doen wij d.m.v. het gebruik maken van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en contactformulieren.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
– Per email: info@smartfishing.nl
– Per telefoon: 070-3630909
– Per fax: 070-3452227
– Per brief op dit adres: Postbus 65870, NL-2506 ED Den Haag

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met  ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Tippen Valley bv
M.P. Spaans ( directeur ) Den Haag, 8 mei 2014
M. Spaans ( directeur ) Valthe, 8 mei 2014